‘Ze luisteren niet’

Dus... verbeteren we het contact tussen overheid en samenleving

Days
:
uur
:
minuten
:
seconden

Go Live!

Hoe kan de overheid aansluiting 

vinden bij wat er nu & straks leeft in de samenleving?

ONLINE EVENT • DE UITDAGING

Koppel de systeemwereld van de overheid aan de leefwereld van de samenleving

ONTWERP: HET VERBINDINGSELEMENT waarmee overheid en samenleving contact kunnen houden op een constructieve manier. Hoe, en waarmee richt je de interactie slimmer in? We zijn gewend makkelijk te kunnen praten met zo’n beetje wie we maar willen, waar dan ook ter wereld. Behalve die overheid, die lijkt maar lastig te bereiken. En als we dan contact hebben lijken ze wel in een andere wereld te leven dan wij.

Vertrouwen in de overheid is laag. Gemiddeld 40% vertrouwt de tweede kamer en 46% ambtenaren in 2019. 

Recente voorbeelden in de media als de Toeslagen affaire tonen een kloof tussen de systeemwereld van de overheid en de leefwereld van de maatschappij.

Belangrijke oorzaak is het feit dat de overheid de samenleving slecht ‘ziet en hoort’. Ze verplaatsen zich niet altijd even goed in de problematiek van burgers en bedrijven. Dat terwijl de overheid als regelgever een belangrijke rol heeft in het slechten van crisissen zoals Corona, klimaat en immigratie.

Dit kan beter! In deze challenge verzinnen we hoe iedereen die beter gehoord wil worden ook daadwerkelijk de overheid bereikt.

Schrijf je in voor deelname.

PROGRAMMA

14:00

Welkom (mainstage) Walk-in, tune in, test je connectie


14:15

Introductie (mainstage) Opening, Goals, Aanpak & Omgeving

14:40

Testrit (mainstage)


14:45

Aan de slag (breakout rooms)


17:00

Wrap-up + drinks (home bar) and get to know the others

Deze online Challenge geeft een nieuwe dimensie aan video calls. Probeer met je team het onbekende te omarmen. Een totaal nieuwe ervaring – vanuit je bureaustoel! 


Kom binnen, hang je jas op en pak wat te eten en te drinken. Breng je idee ter tafel, kom met oplossingen en geef structuur.

Lef. geen lof • BETROKKENHEID

Anders kijken naar uitdagingen die al lang bestaan

Willen we de grote uitdagingen waar we als maatschappij de komende jaren voor staan samen goed doorkomen, is het van belang dat het wetgevend apparaat het vertrouwen houdt van de maatschappij of beter nog, dat het vertrouwen er in groeit.

De vraag is natuurlijk hoe?! Wetenschappelijke inzichten tonen aan dat een overheid zich meer moet richten op het bieden van toegevoegde waarde. Bedrijven doen dit natuurlijk al jaren, de manier waarop ze dat doen is door de jaren heen steeds verder verfijnd.

Maar… de overheid is geen bedrijf, hoe werkt het dan?

Het ontwerpen van hun toegevoegde waarde doen bedrijven op basis van de ‘job to be done’, welk taak of probleem heeft een klant dat je voor hem op gaat lossen.

Hoe weet een bedrijf welk probleem een klant opgelost wil zien? Door heel goed naar hem te luisteren. Door een gedegen gesprek aan te gaan en voortdurend te checken of hetgeen je bedacht hebt ook daadwerkelijk bij zijn behoefte aansluit.

Maar… de burger is geen klant, hoe werkt het dan?

Voorbeeld
Wat is er op de sessie van 17 mrt uitgekomen?
De Wrap-up.

Wil je de volgende keer ook meedoen?

Kantoor Noord

Herfst 31

8251NR Dronten

Contact

ik-heb-lef@geenlof.com