CADRE

Think tank Children & Adolescent Digital Rights Europe


We help kids and teens design their own online participation… and it works

Laat je niet opnieuw door de toekomst verrassen

Adorable focus groups and surveys aren’t helping kids’ rights.

We need online participation and online unconferences in the European Union.

Overheidsinstanties hebben de plicht kinderen te laten participeren “in alle aangelegenheden die het kind betreffen”.

Bron: VN: Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, art. 12; Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, art. 24(2); VN Committee on the Rights of the Child: General Comment no. 12 (2009), par. 70.

Kinderparticipatie betreft niet alleen persoonlijke aangelegenheden maar ook aangelegenheden die kinderen als groep betreffen, zoals overheidsbeslissingen.

Bron: VN Committee on the Rights of the Child, General Comment no. 12 (2009), sectie 3; Lotem Perry-Hazan (2016) Children's participation in national policymaking: “You're so adorable, adorable, adorable! I'm speechless; so much fun!”.

UNCONFERENCE

Koppel de systeemwereld van de overheid aan de leefwereld van de samenleving

Kinderparticipatie is momenteel een prioriteit voor de Europese Commissie. Dit als reactie op de Covid-19 pandemie waarin kinderen nauwelijks gehoord werden in besluitvormingstrajecten.


Bron: Europese Commissie Communication COM(2021) 142 final: EU strategy on the rights of the child.

MEER DAN EEN PLICHT – EEN KANS

Uniformiteit leidt veelal tot tunnelvisie. Daarom is het van belang diverse perspectieven mee te wegen in de besluitvorming. 


Kinderen hebben een ander perspectief dan volwassenen. Volwassenen hebben het vaak ook bij het verkeerde eind als zij inschatten wat kinderen ervaren. Zo denken volwassenen vaak dat kinderen het online-zijn als veel negatiever ervaren dan kinderen dit zeggen te ervaren.


Bron: 12th European Forum on the Rights of the Child.

Echter, kinderen worden veelal met name ingezet om ‘waarom?’ te vragen of ‘creatief’ te zijn. En om hun gezinnen ‘te bereiken’.


Dit is een gemiste kans. Kinderen bepalen de werkelijkheid op de lange termijn. Hun perspectief is niet zo maar een perspectief. Het is het dominante perspectief in wording.


HOE DAN?


Er is echter nog geen ideale vorm hoe kinderparticipatie concreet vorm te geven. Suggesties vanuit de Europese Unie zijn: “focus groepen ..., online surveys, school discussies, bijeenkomsten van lokale kinderraden”.

De Commissie pleit ervoor werk te maken van “het promoten en verbeteren van inclusieve en systematische participatie van kinderen op lokaal, nationaal en Europees niveau”.


Bron: Europese Commissie Communication COM(2021) 142 final: EU strategy on the rights of the child, p. 4.

Bron: Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV): Call for proposals to protect and promote the rights of the child - CERV-2021-CHILD, p.6.

De Europese Commissie koos voor het opstellen van haar kinderstrategie voor de combinatie van focus groepen en online surveys.


Bronnen: Europese Commissie Communication COM(2021) 142 final: EU strategy on the rights of the child; Unicef: Our Europe, our rights, our future.

Online surveys hebben het voordeel dat ze kosteneffectief veel jongeren betrekken: in het geval van de participatie bij het opstellen van de Europese Commissie jongerenstrategie meer dan 10.000. 


Dat klinkt als een massale participatie. Echter, surveys, en al helemaal online surveys voor jongeren, hebben de terechte reputatie onbetrouwbaar te zijn. De redenen hiervoor zijn dat iedereen liegt en jongeren met genoegen surveys saboteren.

“Your next cohort of employees!”

Corporate engagement with teens

Toen we voor het eerst geconfronteerd werden met de generatie van Millennials schrokken we ons rot. Dit was een generatie die totaal niet op de bestaande wereld was voorbereid. En wij waren op geen enkele manier op hen voorbereid.

https://youtu.be/hER0Qp6QJNU 

Nu komt er een nieuwe generatie aan die totaal verschilt van de generatie van Millennials. Dit is een generatie van jongeren die voor het eerst armer zullen zijn dan hun ouders – en zij weten het. Dit is een generatie doordrongen van eco-doem. En, dit is een generatie die geradicaliseerd is door de Covid-pandemie.

Laten we deze keer wel voorbereid zijn op de nieuwe generatie, als nieuwe werknemers en als consumenten.

Bedrijven hebben niet de plicht, zoals overheden, kinderen te laten participeren “in alle aangelegenheden die het kind betreffen”.

Maar, bedrijven kunnen wel gecontroleerd worden of zij, in aangelegenheden die het kind betreffen, in hun besluitvorming het belang van het kind centraal hebben gesteld en kinderen hebben laten participeren.

Bijvoorbeeld met betrekking tot de AVG hebben DPA’s als taak dit mee te wegen. Het is voor bedrijven dan ook van belang kinderparticipatie op te nemen als onderdeel van zelfregulering. 

UNCONFERENCE

Koppel de systeemwereld van de overheid aan de leefwereld van de samenleving

WAAROM?

Bedrijven hebben niet de plicht. Maar, bedrijven kunnen wel gecontroleerd worden of zij, in aangelegenheden die het kind betreffen, in hun besluitvorming het belang van het kind centraal hebben gesteld en kinderen hebben laten participeren.

Bijvoorbeeld met betrekking tot de AVG hebben DPA’s als taak dit mee te wegen. Het is voor bedrijven dan ook van belang kinderparticipatie op te nemen als onderdeel van zelfregulering.

WAAROM NU? – DE PANDEMIE HEEFT AANGETOOND HOE WEINIG KINDEREN BETROKKEN WORDEN


Kinderparticipatie is momenteel een prioriteit voor de Europese Commissie. 


Dit als reactie op de praktijk tijdens de Covid-19 pandemie waarin kinderen nauwelijks gehoord werden in besluitvormingstrajecten. De Commissie pleit ervoor werk te maken van “het promoten en verbeteren van inclusieve en systematische participatie van kinderen op lokaal, nationaal en Europees niveau”.


Bron: Europese Commissie Communication COM(2021) 142 final: EU strategy on the rights of the child, p. 4.

MEER DAN EEN ZACHTE PLICHT – EEN KANS


Uniformiteit leidt veelal tot tunnelvisie.

Daarom is het van belang diverse perspectieven mee te wegen in de besluitvorming. Vele studies wijzen uit dat diversiteit leidt tot betere beslissingen.

https://www.smartcompany.com.au/people-human-resources/diversity-better-decision-making/

Kinderen hebben een ander perspectief dan volwassenen.


Volwassenen hebben het vaak ook bij het verkeerde eind als zij inschatten wat kinderen ervaren. Zo denken volwassenen vaak dat kinderen het online-zijn als veel negatiever ervaren dan kinderen dit zeggen te ervaren.


Bron: 12th European Forum on the Rights of the Child.

Kinderen worden ingezet als cheerleaders


Echter, kinderen worden veelal met name ingezet om ‘waarom?’ te vragen of ‘creatief’ te zijn. En om hun gezinnen ‘te bereiken’.


Bronnen: Missing Chapter, Kidskracht.

Dominant perspectief van de toekomst


Dit is een gemiste kans. Kinderen bepalen de werkelijkheid op de lange termijn. Hun perspectief is niet zo maar een perspectief. Het is het dominante perspectief in wording.

4. HOE DAN?

Koppel de systeemwereld van de overheid aan de leefwereld van de samenleving

Schooldiscussies, online surveys


Er is echter nog geen ideale vorm hoe kinderparticipatie concreet vorm te geven. Suggesties vanuit de Europese Unie zijn: “focus groepen ..., online surveys, school discussies, bijeenkomsten van lokale kinderraden”.


Bron: Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV): Call for proposals to protect and promote the rights of the child - CERV-2021-CHILD, p.6.

Dat doet de EC ook


De Europese Commissie koos voor het opstellen van haar kinderstrategie voor de combinatie van focus groepen en online surveys.


Bronnen: Europese Commissie Communication COM(2021) 142 final: Unicef: Our Europe, our rights, our future.

Want surveys zijn goedkoop, snel en breed


Online surveys hebben het voordeel dat ze kosteneffectief veel jongeren betrekken: in het geval van de participatie bij het opstellen van de Europese Commissie jongerenstrategie meer dan 10.000. Dat klinkt als een massale participatie. 


Echter, surveys, en al helemaal online surveys voor jongeren, hebben de terechte reputatie onbetrouwbaar te zijn. De redenen hiervoor zijn dat iedereen liegt en jongeren met genoegen surveys saboteren.


Bron: Charles Seife (2010): Proofiness; Seth Stephens-Davidowitz (2017) Everybody lies.

MEER DAN EEN ZACHTE PLICHT – EEN KANS


Uniformiteit leidt veelal tot tunnelvisie.


Daarom is het van belang diverse perspectieven mee te wegen in de besluitvorming. Vele studies wijzen uit dat diversiteit leidt tot betere beslissingen.


https://www.smartcompany.com.au/people-human-resources/diversity-better-decision-making/

Kinderen hebben een ander perspectief dan volwassenen.


Volwassenen hebben het vaak ook bij het verkeerde eind als zij inschatten wat kinderen ervaren. Zo denken volwassenen vaak dat kinderen het online-zijn als veel negatiever ervaren dan kinderen dit zeggen te ervaren.


Bron: 12th European Forum on the Rights of the Child.

Kinderen worden ingezet als cheerleaders


Echter, kinderen worden veelal met name ingezet om ‘waarom?’ te vragen of ‘creatief’ te zijn. En om hun gezinnen ‘te bereiken’.


Bronnen: Missing Chapter, Kidskracht.

Dominant perspectief van de toekomst


Dit is een gemiste kans. Kinderen bepalen de werkelijkheid op de lange termijn. Hun perspectief is niet zo maar een perspectief. Het is het dominante perspectief in wording.

5. HOE VERDER?

Koppel de systeemwereld van de overheid aan de leefwereld van de samenleving

Er bestaan diverse kaders voor communicatie met kinderen.


Regels voor communicatie met kinderen zijn vastgelegd in Europese regelgeving, zoals in de AVG. Maar ook vanuit resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn er regels te destilleren hoe met kinderen in het algemeen en hoe bijvoorbeeld met pubers te communiceren. 

Er bestaan ook diverse kaders voor participatie

Zoals het Lundy participatiemodel of de participatieladder van Arnstein.

En dan zijn er, vanzelfsprekend, de stakeholder kaders.

Er is een Unconference nodig


Een die rekening houd met de rechten van het kind en de diverse kaders, hoe de ideale Unconference te organiseren met kinderparticipatie als onderwerp en met behulp van kinderparticipatie.

Het is tijd voor een werksessie over hoe je een Unconference moet inrichten.

Schrijf je in voor deelname.

Schrijf je in voor deelname.

PROGRAMMA

14:00

Welkom (mainstage) Walk-in, tune in, test je connectie


14:15

Introductie (mainstage) Opening, Goals, Aanpak & Omgeving

14:40

Testrit (mainstage)


14:45

Aan de slag (breakout rooms)


17:00

Wrap-up + drinks (home bar) and get to know the others

Deze online Challenge geeft een nieuwe dimensie aan video calls. Probeer met je team het onbekende te omarmen. Een totaal nieuwe ervaring – vanuit je bureaustoel! 


Kom binnen, hang je jas op en pak wat te eten en te drinken. Breng je idee ter tafel, kom met oplossingen en geef structuur.

Lef. geen lof • BETROKKENHEID

Anders kijken naar uitdagingen die al lang bestaan

Willen we de grote uitdagingen waar we als maatschappij de komende jaren voor staan samen goed doorkomen, is het van belang dat het wetgevend apparaat het vertrouwen houdt van de maatschappij of beter nog, dat het vertrouwen er in groeit.

De vraag is natuurlijk hoe?! Wetenschappelijke inzichten tonen aan dat een overheid zich meer moet richten op het bieden van toegevoegde waarde. Bedrijven doen dit natuurlijk al jaren, de manier waarop ze dat doen is door de jaren heen steeds verder verfijnd.

Maar… de overheid is geen bedrijf, hoe werkt het dan?

Het ontwerpen van hun toegevoegde waarde doen bedrijven op basis van de ‘job to be done’, welk taak of probleem heeft een klant dat je voor hem op gaat lossen.

Hoe weet een bedrijf welk probleem een klant opgelost wil zien? Door heel goed naar hem te luisteren. Door een gedegen gesprek aan te gaan en voortdurend te checken of hetgeen je bedacht hebt ook daadwerkelijk bij zijn behoefte aansluit.

Maar… de burger en kinderen zijn geen klanten, hoe werkt het dan?

UNCONFERENCE • KOMT ERAAN
Hou mij aub op de hoogte voor deze Unconference

Kantoor Noord

Herfst 31

8251NR Dronten

Contact

ik-heb-lef@geenlof.nl